Innovatiecentrum Talent Primair (i@TP)


Wij innoveren onderwijs. Vanuit een vaste plek, ingericht met diverse ICT-middelen, richten wij ons op vaardigheden die kinderen nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen, nu en in de toekomst. We spelen in op veranderingen en inspireren leerlingen én leerkrachten met ICT.

Wij doen dit omdat niemand weet hoe de toekomst er voor onze kinderen uitziet. We willen niet achter ontwikkelingen aanlopen, we willen juist anticiperen op wat – snel – komen gaat. Hiervoor is samenwerking met partners noodzakelijk. Vanuit een centrale plek binnen Talent Primair werken kinderen en volwassenen aan het onderwijs van de toekomst. Daarom bouwen we in de Curtevenneschool een innovatie centrum (i@TP).


Hoe ziet het ‘innovatiecentrum’ van Talent Primair eruit?

Het ‘innovatiecentrum’ is een plek waar:

 • vanuit moderne evidenced based theorieën geleerd wordt door de deelnemende partijen;

 • de verbinding gemaakt wordt tussen de theorie en wat nu mogelijk is in de praktijk;
 • kinderen leren met moderne technieken om te gaan;

 • kinderen ontdekkend of op een andere wijze kunnen leren;

 • cursussen voor kinderen en hun leerkracht worden gegeven;

 • workshops en bijeenkomsten bijdragen aan de professionalisering van medewerkers van Talent Primair;

 • lessen/methodes/content worden ontwikkeld;

 • professionals worden geïnspireerd om ICT in te zetten;

 • professionals kunnen uitzoeken wanneer ICT ingezet kan worden om het leren positief te bevorderen;

 • e-learning cursussen/handleidingen worden gemaakt.
   

Het is ook een plek voor onze partners zodat zij:

 • hun klanten kunnen ontvangen;

 • samen met scholen aan nieuwe concepten kunnen werken en uitproberen;

 • cursussen kunnen geven;

 • met alle betrokkenen kunnen samenwerken (opleidingsschool, PO, VO).

Talent Primair ontwikkelt talent met uitdagend onderwijs. Dit lokaal laat zien dat wij ons onderwijs weten te innoveren en een inspirerende en verrijkende leeromgevingen kunnen realiseren voor zowel leerlingen als leerkrachten van Talent Primair en in het verlengde hiervan: alle partners die met ons samenwerken!

Partners waar we mee samenwerken zijn Cloudwise, Lenovo, HCS, ict-LESKISTEN, Presikhaaf, de Rolfgroep, BYOR, De rekenwinkel, Social Schools, 3D Kanjers en Luqo. Met andere partijen zijn we in gesprek. Denk hierbij aan de MaakOtheek en de HU.