Schooltijden


Wij hanteren het zogenoemde vijf gelijke dagen model. Bij dit model hebben alle groepen dezelfde tijden. Elke dag heeft dezelfde begin- en eindtijd.

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.15 uur.

Start schooldag:
Om 8.20 uur gaat de buitenbel: De kinderen kunnen dan naar binnen.
Om 8.25 uur gaat de binnenbel: Dit is een teken voor alle ouders om de school te verlaten zodat wij om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

Start schooldag in Coronatijd:

De leerkrachten van alle groepen ontvangen de kinderen vanaf 8.20 uur op het schoolplein. Ouders blijven achter het hek op 1,5 meter van elkaar en houden zich verder aan alle Corona maatregelen.