De ouderraad (OR)


De OR van de Curtevenneschool bestaat uit een groep enthousiaste ouders die
het gehele schooljaar het team en ouders ondersteunt bij tal van activiteiten. Zo
initiëren en organiseren we het startfeest voor ouders aan het begin van het
schooljaar, de kerstmarkt, de Goede Doelen Boom, de hobbyclub, het
Zomerfeest, het afscheid voor groep 8 en overige schoolprojecten.
We helpen daarnaast bij het organiseren van het Sinterklaasfeest, de
eindmusical en diverse sportactiviteiten (o.a. de avondvierdaagse). Daarnaast
werken we actief mee aan de samenwerking tussen ouders/verzorgers en het
schoolteam. En indien gevraagd wijst de OR ouders/verzorgers de juiste weg
binnen de school.


Wanneer wij bij activiteiten extra hulp kunnen gebruiken wordt dit kenbaar
gemaakt door middel van oproepjes via de app van Social Schools. Dankzij de
inzet en hulp van een grote groep enthousiaste ouders/verzorgers wordt op deze
manier iedere activiteit voor de kinderen een waar feest.


Communicatie; 
Goed overleg en tijdige communicatie tussen de OR en het schoolteam is van
groot belang. Er zijn altijd twee teamleden die onze vergaderingen bijwonen. Wij
vergaderen gemiddeld een keer per maand. 


De vrijwillige ouderbijdrage; 
Door de vrijwillige ouderbijdrage (schooljaar 2022-2023: € 75,-) maken
ouders/verzorgers de diverse activiteiten en feesten financieel mogelijk. Zo
betalen we met deze bijdrage, naast de eerder genoemde schoolactiviteiten, ook
mee aan kamp (de school vraagt hier een bijdrage voor van € 20,- per nacht) en
schoolreisjes. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Heeft u niet de
middelen om deze bijdrage te voldoen dan kunt u contact opnemen met de
Ouderraad. Jaarlijks wordt over de besteding van de ouderbijdrage
verantwoording afgelegd tijdens de ‘Algemene Jaarvergadering’, die voor
iedereen toegankelijk is! Op deze avond stellen we ons nog even voor, vertellen
we in het kort wat we doen, bespreken we de financiële status, evalueren we het
afgelopen jaar en kan er door een externe spreker een actueel thema behandeld
worden. Uiteraard is er tijdens deze avond gelegenheid tot het stellen van vragen
aan de OR leden.


Nieuwe leden; 
Leden van de OR zijn in principe voor drie tot vier jaar actief. Aan het einde van ieder schooljaar is bekend welke leden aftreden en wordt er proactief gezocht
naar nieuwe enthousiaste ouders. Iedere ouder/verzorger, die een kind heeft op
de Curtevenneschool, is een potentiële kandidaat en meer dan welkom! Bij het
toelaten van nieuwe leden houden we wel een beetje in de gaten of er een juiste
balans is tussen man/vrouw en ouders vanuit de onder- en bovenbouw. 
Voor vragen, ideeën of suggesties: or@curtevenneschool.nl

Stichting ouderraad OBS Curtevenneschool Kortenhoef
Voorzitter: Sanne van Eijsden
Penningmeester: Dave van Roest
Algemeen lid: Sandra Saher

Parklaan 3
1241BG Kortenhoef
035-6561019
KvK 72159553

Leden vanuit de ouders:

Sanne van Eijsden (voorzitter)
Dave van Roest (penningmeester)
Gernant van Alphen
Marloes Beers
Manon Bonsen
Femke Braaksma
Esther van Hall
Rob van der Helm
Mardou Meijer
Ilse Reijs
Marielle Vermeu


Leden vanuit het team:
Cynthia Kok
Mickey Spall