Onderwijsvernieuwingen 2019-2020


In het schooljaar 2019/2020 worden de volgende (onderwijskundige) activiteiten uitgevoerd:
• Voor rekenen gaan we werken met Gynzy. Gynzy is een totaaloplossing voor in de klas. Interactieve instructie op het digibord en adaptieve verwerking in één online leerplatform. 

• Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek gaan we werken met Blink. Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. Meer weten, kijk dan op de website van Blink.

• Voor Engels gaan we werken met Groove.Me. Groove.Me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. Groove.Me biedt een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 met daarin verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. Meer weten, kijk dan op de website van Groove Me.

• Onze visie m.b.t. Talent Ontwikkeling krijgt verder vorm door o.a.: Mad Science (presentatie techniek en workshops), het aanbieden van naschoolse schaaklessen door de schaakclub, de hobbyclub (een naschools creatief lesaanbod), een verkiezingsdebat en verschillende creatieve activiteiten. 

• Er worden lessen mediawijsheid gegeven aan de kinderen en natuurlijk wordt er deelgenomen aan de Week van de Mediawijsheid.

• De leerkrachten werken met Muiswerk Compleet: een digitaal oefenprogramma voor taal en rekenen en voor de bovenbouw voor studievaardigheden, wiskunde, Engels, Frans en Spaans. 

• In de groepen 1/2 werken we verder aan het thematisch werken met de methode Kleuteruniversiteit. Voor het voorbereidend lezen en spellen borgen we het gebruik van het digitale programma Kiene Klanken.

• In de groepen 1/2 wordt het werken met het Digikeuzebord ingevoerd. Het Digikeuzebord is hét digitale alternatief voor het traditionele magnetische keuzebord. De leerlingen voeren zelf hun keuzes in via een online programma dat werkt op elke willekeurige computer. De leerkracht beschikt daardoor over uitgebreide statistieken die aangeven wie met wie heeft gespeeld, welke activiteiten het meest favoriet zijn en wat elk individueel kind heeft gekozen. Dat levert tijd, gemak en nieuwe inzichten op. Meer weten, kijk dan op de website van Digikeuzebord.

• Er worden startgesprekken gevoerd met alle kinderen en ouders in de groepen 2 t/m 8.

• Het schoolplein wordt aangepakt. Het schoolplein moet worden opgehoogd. Tegelijk willen we het schoolplein vergroenen. In samenwerking met de kinderen, ouders en de bso wordt er een plan gemaakt. Dit plan wordt dit schooljaar verwezenlijkt.