Onderwijsvernieuwingen 2020-2021

In het schooljaar 2020/2021 worden de volgende (onderwijskundige) activiteiten uitgevoerd:

• Omdat we als school hebben gekozen om naar het kind als geheel te willen kijken (ipv alleen naar resultaten en opbrengsten) werken met De Ster-methode. Deze methode bestaat uit 5 onderwerpen: 

  • Leefklimaat
  • Leerklimaat
  • Zelfstandig functioneren
  • Sociaal functioneren
  • Cognitief functioneren

Tussen deze 5 onderwerpen (of 5 punten van de ster) zit een correlatie. Wanneer een kind zich gepest voelt, zal hij moeilijk tot leren komen. Wanneer een klas niet zelfstandig is, zal het veel tijd kosten om tot leren te komen. Wanneer we een klas of een kind goed in beeld hebben en weten waar de stagnatie zit, kunnen we ‘het probleem’ daar aanpakken waar de bron is: inzetten op zelfstandig functioneren om een klas beter tot leren te laten komen. Een kind helpen in zijn leefklimaat of sociaal functioneren, zodat hij zich weer veilig voelt en weer tot leren kan komen. We werken deze manier van werken verder uit dit jaar.

• Elk jaar nemen we delen van ons onderwijs onder de loep. Dit jaar kijken we extra goed naar rekenen en het begrijpend lezen. Wanneer is het goed, doen we het goed, wat kan beter etc. zijn vragen die we onszelf stellen om ons onderwijs te verbeteren. Hiervoor zijn speciale commisies actief in onze school. 

• Voor rekenen werken we met Gynzy. Gynzy is een totaaloplossing voor in de klas. Interactieve instructie op het digibord en adaptieve verwerking in één online leerplatform.  We gaan dit jaar verder met de implementatie.

• Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek werken we met Blink. Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. Dit jaar bepalen we of we de methode geintegreerd gaan geven of de vakken los. Wilt u meer weten kijk dan op de website van Blink.

• In de groepen 1/2 werken we verder aan het thematisch werken met de methode Kleuteruniversiteit. Dit jaar zullen we ons kleuteronderwijs weer verder ontwikkelen. De leerkrachten volgen hiervoor de training 'Kleuters in de 21ste eeuw'.

• In de groepen 1/2 wordt het werken met het Digikeuzebord verder ingevoerd. Het Digikeuzebord is hét digitale alternatief voor het traditionele magnetische keuzebord. De leerlingen voeren zelf hun keuzes in via een online programma dat werkt op elke willekeurige computer. De leerkracht beschikt daardoor over uitgebreide statistieken die aangeven wie met wie heeft gespeeld, welke activiteiten het meest favoriet zijn en wat elk individueel kind heeft gekozen. Dat levert tijd, gemak en nieuwe inzichten op. Meer weten, kijk dan op de website van Digikeuzebord.