Onderwijsvernieuwingen 2022-2023


In het schooljaar 2022/2023 worden de volgende (onderwijskundige) activiteiten uitgevoerd:

HPS (High Performing Schools)
We willen als school een High Performing School (HPS) worden. Op dit moment zitten we midden in dit proces. Een 'High Performance'-organisatie is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie en het leren van kinderen. 

Ons doel is om het maximale te bereiken met onze leerlingen. Dat betekent niet dat eind groep 8 ieder kind naar het gymnasium gaat, maar wel dat we er alles aan doen om kinderen zo goed mogelijk te laten leren en hen te laten excelleren binnen de eigen mogelijkheden. Om dit voor elkaar te krijgen, zetten we in op de vijf HPO-pijlers. Vanuit wetenschappelijk valide onderzoek blijkt dat dit een effectieve manier is om te werken aan het verbeteren van de resultaten. De pijlers zijn: 
- Hoge kwaliteit management, 
- Hoge kwaliteit medewerkers, 
- Lange termijn gerichtheid, 
- Open en actiegerichte houding,
- Continue verbetering.

Rekenen
We maken dit jaar een verdiepingsslag op het gebied van rekenen. We richten onze pijlers vooral op het automatiseren, het verrijkingsmateriaal en de instructie van onze lessen. 

Taal/Lezen
We zoeken dit jaar uit welke nieuwe methode we gaan invoeren voor voortgezet technisch en begrijpend lezen bij ons op school. En implementeren deze in 2023.

Visie op onderwijs in de groepen 1/2 en werken met leerlijnen
We herijken onze manier van werken in de groepen 1/2. We bekijken onze visie op kleuteronderwijs en maken daarnaast een verdiepingsslag in het werken met de leerlijnen en zullen ons verder verdiepen in de differentiatie bij kleuters.

Coöperatieve werkvormen
We willen de betrokkenheid van leerlingen vergroten bij onze lessen. We doen dit door gebruik te maken van de coöperatieve werkvormen van Keagan. 

ICT en Digitale geletterdheid
We herijken dit jaar onze visie op ICT en in het bijzonder op digitale geletterdheid. Dit omdat digitale geletterdheid een steeds belangrijkere rol inneemt in onze maatschappij en het nieuwe curriculum. We kijken naar de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en zorgen dat er activiteiten zijn die passen bij de leerlijnen Digitale geletterdheid.

Burgerschap
Burgerschap neemt een steeds belangrijkere plek in binnen het onderwijs. Dit jaar gaan we inventariseren wat we allemaal al doen, herijken we onze visie, maken we een nieuwe leerstofplanning en vullen we eventuele gaten op met nieuwe lessen.